دیدار با نخست وزیر کشور عراق آقای عادل عبدالمهدی

دیدار و گفتگوی تیم فرانوشفاطب بشیر با دکتر عادل عبدالمهدی (نخست وزیر سابق عراق) که از سال ۲۰۰۵ تاکنون همیشه یکی از رئوس اصلی قدرت در جمهوری عراق به شمار می‌رود، یکی از مهم‌ترین و افتخارآمیزترین دستاوردهای هلدینگ تجاری فرانوطب در برقراری ارتباط موثر، مطمئن و همیشگی با کشور عراق می‌باشد.

در این گفت و گو هلدینگ فرانوطب با معرفی پتانسیل‌های صادراتی تجهیزات پزشکی ایران از آقای دکتر عادل عبدالمهدی درخواست هموارسازی تعاملات تجاری با این کشور را عنوان کرد و با توجه به استقبال ایشان از توانایی‌های شرکت فرانو شفاطب بشیر، این شرکت با نامه رسمی به عنوان یکی از تامین کننده‌های تجهیزات پزشکی ملزومات دارویی به وزارت بهداشت عراق معرفی گردید.