آغاز سرفصل همکاری مشترک با قاره آفریقا

کشورهای آفریقایی، به خصوص بازارهای بزرگ و بکر شرق آفریقا، یکی از بزرگترین فرصت‌های صادراتی در زمینه تجهیزات پزشکی و دارویی می‌باشد. نظر به توافقات و ارتباطات سیاسی خوب بین ایران و این منطقه اقتصادی بزرگ، هلدینگ فرانو شفاطب بشیر اولین قرارداد رسمی خود را با شرکت بهمن از کشور رواندا منعقد کرد طبق این قرارداد نمایندگی کلیه محصولات انحصاری شرکت فرنوشفاطب بشیر به شرکت بهمن اعطا گردید و این شرکت با آشنایی و تسلط کامل به بازار تجهیزات پزشکی و دارویی کشورهای مختلف آفریقایی نظیر کنیا، اوگاندا، رواندا و زیمباوه توانسته پای محصولات ایرانی را به طور مطمئن و بلند مدت به این بازارها بگشاید.