آموزش سیستم واقعیت مجازی در بیمارستان الکفیل کربلا

 بیمارستان فوق تخصصی الکفیل کربلا یکی از بهترین و بزرگترین بیمارستان‌های جمهوری عراق است که علاوه بر بخش‌های درمانی دارای یک دپارتمان آموزشی پیشرفته می‌باشد. از آنجایی که یکی از اهداف اصلی هلدینگ فرانوطب اشاعه‌ی روش‌های نوین آموزشی و گسترش توانایی‌های علمی ایران به کشورهای دیگر است، دوره‌ی آموزشی به وسیله‌ی سیستم واقعیت مجازی در بیمارستان کفیل برگزار گردید. این دوره بیشتر پیرامون معرفی روش آموزش بر پایه‌ی واقعیت مجازی و پتانسیل‌های بالا برای استفاده از عینک‌های VR در بخش‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی برگزار شد. با توجه به استقبال بی نظیر دپارتمان آموزشی بیمارستان الکفیل آموزش با VR ، که در حال حاضر در بخش های آموزس امداد و کمک‌های اولیه و دندانپزشکی آماده کار است، با مدیریت هلدینگ فرانوطب به این مجموعه اضافه گردید.